SEMAKAN KEPUTUSAN KEMASUKKAN DPLI

Semakan Keputusan Kemasukan Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah (DPLI) Julai 2010 boleh di buat di:

https://online.mohe.gov.my/upu/online1011/semak_results/
UNIT PUSAT UNIVERSITI
BAHAGIAN PENGURUSAN KEMASUKAN PELAJAR
KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA (KPT)
http://upu.mohe.gov.my/