KURSUS PERGURUAN LEPASAN IJAZAH – KPLI JQAF(SEKOLAH RENDAH) MOD LATIHAN PERGURUAN BERASASKAN SEKOLAH AMBILAN JAN 2012

SEMAKAN BOLEH DIBUAT KAT SINI.SILA KLIK DISINI http://apps1.moe.gov.my/kpli/tdjan2012/
TAHNIAH KEPADA YANG BERJAYA….KEPADA YANG TIDAK BERJAYA CUBA LAGI….

********************************************************************************************************
kALENDAR KPLI/JQAF

1.Semakan panggilan temuduga – 4 Disember 2011
2.Temuduga – 12/12/2011 – 16/12/2011
3.Semakan keputusan temuduga – 17/01/2012
4.Lapor diri – 30/01/2012

**TERTAKLUK KEPADA PERUBAHAN PIHAK TERBABIT

**************************************************************************************************************

**************************************************************************************************************
AMBILAN JANUARI 2012

Bil
Aktiviti
Tarikh

1 .Iklan akhbar permohonan KPLI-SR j-QAF Ambilan Januari 2012.
25 September 2011

2.Permohonan secara online dibuka & Nombor PIN boleh didapati di Bank Simpanan Nasional seluruh negara.
26 September 2011

3.Permohonan ditutup.
(Pindaan atau perubahan maklumat permohonan boleh dibuat sehingga tarikh tutup).
09 Oktober 2011

4.Semakan online nama calon yang berjaya menduduki Ujian MTeST.
25 Oktober 2011

5.Ujian MTeST seluruh negara (Sila bawa Tiket Panggilan Ujian).
29 Oktober 2011

6.Semakan online nama calon berjaya temu duga.
(Pemohon yang berjaya dikehendaki mencetak Surat Panggilan Temu Duga, Borang Butiran Diri dan Helaian Pernyataan Hasrat melalui Internet).
04 Disember 2011

7.Temu duga KPLI-SR j-QAF Ambilan Januari 2012.
(Sila bawa bersama Surat Panggilan Temu Duga , Borang Butiran Diri dan Helaian Penyataan Hasrat yang dicetak melalui Internet yang telah dilengkapi).
12 hingga 16 Disember 2011

8.Semakan Tawaran calon berjaya ke Institut Pendidikan Guru (IPG).
(Calon boleh mencetak surat tawaran sementara melalui internet. Surat Tawaran Rasmi boleh didapati selepas melapor diri di IPG).
17 Januari 2012

9.Pendaftaran calon di Institut Pendidikan Guru.
(Calon yang melapor diri boleh mendapatkan Surat Tawaran Berkursus di Institut Pendidikan Guru yang ditetapkan selepas mendaftar).
30 Januari 2012

Perhatian : Aktiviti dan Tarikh yang dinyatakan tertakluk kepada perubahan semasa.

APLIKASI PERMOHONAN ON-LINE KPLI-SR j-QAF AMBILAN JANUARI 2012

http://apps.moe.gov.my/kpli/mohon_kpli_jqaf2012/

**************************************************************************************************************
Nama program : kpli-sr -jqaf
Mod latihan : berasaskan sekolah
Tempoh pengajian : 18 bulan

kelayakkan asas :
1.warganegara malaysia
2.sihat fizikal dan mental
3.umur tidak lebih 35 tahun pada 1 jan 2012
4.memiliki ijazah dalam bidang pengajian islam atau pengajian bahasa arab atau al-quran atau bidang berkaitan dari ipta/ipts yang diiktiraf.
5.kepujian bahasa melayu(SPM) atau prinsipal bahasa melayu(stpm)

keutamaan :
1.calon yang memiliki ijazah sarjana muda PGNK 2.75 ke atas
2.ijazah yang bertepatan dengan bidang pengkhususan
3.berpengalaman mengajar dalam bidang pendidikan
4.aktif ko-kurikulum
5.bersedia dilatih di mana-mana ipg dan sekolah termasuk kawasan pedalaman

tidak layak memohon :
1.calon yang mempunyai degree pendidikan,diploma pendidikan,diploma perguruan,sijil perguruan
2.calon yang sedang mmengikuti KDC,LPBS,kakitangan kerajaan
3.calon yang pernah meletak jawatan dalam perkhidmatan kerajaan
4.terlibat dengan dadah,jenayah

bidang pengkhususan:

1. bahasa arab
2.pendidikan islam
3.pendidikan khas(masalah pembelajaran jqaf)

cara memohon:

-permohonan atas talian mulai 26 seprt 2011 isnin jam 9.00 pagi – http://www.moe.gov.my

-beli no PIN di BSN berharga RM6 melaui mesin ATM,kaunter,internet banking

TARIKH TUTUP PERMOHONAN: 9 OKT 2011(AHAD)

A. IKLAN PERMOHONAN

Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) mempelawa calon yang berkelayakan, berpotensi, berminat dan beriltizam untuk mengikuti Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (KPLI-SR) j-QAF Mod Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah (LPBS) di Institut Pendidikan Guru(IPG), KPM.

1. KETERANGAN PROGRAM

1.1
Nama Program
:
Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (KPLI-SR) j-QAF

Mod Latihan
:
Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah (LPBS)

Tempoh Pengajian
:
1 1/2 Tahun (18 Bulan)

2. SYARAT-SYARAT KELAYAKAN ASAS

Calon-calon hendaklah:

2.1
Warganegara Malaysia.

2.2
Calon hendaklah sihat fizikal dan mental.

2.3
Berumur tidak melebihi 35 tahun pada 1 Januari 2012 iaitu lahir pada atau selepas 1 Januari 1977.

2.4
Memiliki sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Pengajian Islam atau Pengajian Bahasa Arab atau al-Quran atau bidang yang berkaitan yang setaraf dengannya daripada Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) atau Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) tempatan atau luar negara yang diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA). Pemohon perlu merujuk laman sesawang JPA di alamat berikut : http://www.interactive.jpa.gov.my/webinteraktif/frmMainIktiraf.asp

2.5
Memiliki kepujian Bahasa Melayu di peringkat SPM atau SPM(V) serta lulus ujian lisan atau Prinsipal Bahasa Melayu di peringkat STPM.

3. KEUTAMAAN

3.1

Calon yang memiliki Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK 2.75 ke atas.

3.2

Calon yang memiliki ijazah yang bertepatan dengan bidang pengkhususan.

3.3

Calon yang memiliki pengalaman mengajar dalam bidang pendidikan .

3.4

Calon yang aktif dalam kegiatan kokurikulum.

3.5

Calon yang bersedia dilatih di mana-mana kampus IPG, KPM dan bersedia ditempatkan di mana-mana sekolah termasuk di kawasan pedalaman seluruh negara.

4. CALON TIDAK LAYAK MEMOHON

4.1

Calon yang telah memiliki kelayakan ikhtisas perguruan seperti Ijazah Sarjana Muda dengan Pendidikan, Diploma dengan Pendidikan, Diploma Pendidikan, Diploma Perguruan atau Sijil Perguruan.

4.2

Calon yang masih terikat dengan Kontrak Perkhidmatan Agensi Kerajaan termasuk yang sedang mengikuti Kursus Perguruan Lepas Ijazah Mod Latihan Perguruan Kursus Dalam Cuti (KDC) atau Mod Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah (LPBS) kelolaan Kementerian Pelajaran Malaysia.

4.3

Calon yang pernah meletakkan jawatan dalam perkhidmatan kerajaan.

4.4

Calon yang pernah dikenakan tindakan tatatertib atau sedang dalam proses tindakan tatatertib semasa dalam perkhidmatan atau dalam latihan.

4.5

Calon yang pernah atau sedang disabitkan dalam kesalahan penyalahgunaan dadah atau jenayah.

5. BIDANG PENGKHUSUSAN YANG DITAWARKAN

Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (KPLI-SR)j-QAF Mod Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah (LPBS)

5.1
Bidang pengajian yang ditawarkan adalah seperti berikut:

(i) Bahasa Arab

(ii) Pendidikan Islam

(iii) Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran j-QAF)

6. CARA MENGEMUKAKAN PERMOHONAN

6.1
Permohonan hanya boleh dibuat secara atas talian (online) dengan melayari laman sesawang Kementerian Pelajaran Malaysia di alamat: http://www.moe.gov.my mulai 26 September 2011 mulai jam 9.00 pagi.

6.2
Permohonan dalam talian boleh dibuat dengan menggunakan Nombor Pengenalan Individu (PIN) yang boleh dibeli di Bank Simpanan Nasional (BSN) di seluruh negara dengan bayaran RM6.00 (Ringgit Malaysia Enam sahaja) melalui saluran kaunter, mesin ATM, Perbankan Internet dan Perbankan Sistem Maklumat Ringkas (SMS Banking). Pembelian nombor PIN melalui saluran mesin ATM, Perbankan Internet dan Perbankan Sistem Maklumat Ringkas (SMS Banking) adalah bagi pemohon yang mempunyai akaun dengan Bank Simpanan Nasional.

6.3
Pemohon dinasihatkan melayari laman sesawang : http://www.moe.gov.my bagi mendapatkan maklumat iklan, bidang pengkhususan dan gred minimum serta kalendar aktiviti sebelum membuat permohonan.

6.4
Calon dibenarkan mengemukakan SATU permohonan sahaja.

6.5
Calon boleh menggunakan nombor PIN yang sama untuk membuat pindaan butiran kepada permohonan yang telah dihantar. Pindaan butiran permohonan dihadkan tiga kali sahaja dan hendaklah dibuat sebelum tarikh tutup permohonan.

6.6
Maklumat yang tidak benar dan tidak lengkap boleh mengakibatkan permohonan ditolak.

7. MAKLUMAN DAN PERHATIAN

7.1
Calon yang memenuhi syarat-syarat kelayakan asas untuk mengikuti Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (KPLI-SR) j-QAF Mod Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah (LPBS) ini diwajibkan menduduki Ujian Pemilihan Calon Guru Malaysia (Malaysian Teacher Selection Test – MTeST) dan menghadiri temu duga yang akan ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

7.2
Keutamaan akan diberi kepada calon yang mempunyai ijazah yang tepat dan bersesuaian dengan bidang yang dipohon. (Sila rujuk senarai kesesuaian ijazah di Bahagian Kesesuaian Ijazah – KESESUAIAN IJAZAH DENGAN BIDANG PENGKHUSUSAN YANG DITAWARKAN untuk maklumat lanjut).

7.3
Calon yang dipanggil menduduki MTeST dikehendaki mencetak Tiket Panggilan Ujian daripada laman web Kementerian Pelajaran Malaysia dan dibawa bersama semasa ujian.

7.4
Calon yang layak dipanggil temu duga dikehendaki mencetak Surat Panggilan Temu Duga, Lembaran Pernyataan Hasrat, dan Borang Butiran Diri daripada laman sesawang. Borang Butiran Diri dan Lembaran Pernyataan Hasrat yang telah diisi dan dilengkapkan hendaklah dibawa bersama-sama dengan dokumen-dokumen lain pada hari temu duga. Bahagian Pendidikan Guru tidak akan mengeluarkan makluman secara bersurat kepada calon.

7.5
Calon yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia atau badan berkanun dikehendaki membawa Surat Pengesahan Ketua Jabatan semasa temu duga.

7.6
Calon yang berjaya ditawarkan kursus akan menerima surat tawaran rasmi semasa melaporkan diri di Institut Pendidikan Guru yang ditetapkan.

7.7
Calon adalah dinasihatkan supaya terlebih dahulu membuat semakan kepada status kelayakan ijazah yang diiktiraf oleh kerajaan dengan melayari portal di alamat berikut : http://www.interactive.jpa.gov.my/webinteraktif/frmMainIktiraf.asp

7.8
Maklumat permohonan yang tidak lengkap atau tidak benar, boleh mengakibatkan permohonan ditolak.

8. PENDAFTARAN

Calon yang ditawarkan mengikuti kursus ini akan mendaftar di Institut Pendidikan Guru yang ditentukan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia pada tarikh yang akan ditetapkan. Calon yang telah ditemu duga dan tidak menerima sebarang maklumat dalam tempoh satu (1) bulan selepas tarikh pendaftaran di Institut Pendidikan Guru dianggap tidak berjaya. Bahagian ini tidak akan mengeluarkan maklumat secara bersurat kepada calon.

9. IKATAN PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU

Calon yang ditawarkan mengikuti kursus di Institut Pendidikan Guru adalah tertakluk kepada ikatan Perjanjian Pendidikan Guru seperti yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Calon hendaklah bersetuju dan patuh dengan kontrak perjanjian untuk dilatih di mana-mana kampus IPG, KPM dan bersedia ditempatkandi mana-mana sekolah termasuk di kawasan pedalaman seluruh negara seperti yang diarahkan oleh pihak kerajaan setelah tamat berkursus.

10. TARIKH TUTUP PERMOHONAN

Permohonan bagi Ambilan Januari 2012 ditutup pada 9 Oktober 2011 (AHAD).

11. ALAMAT BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Sila hubungi alamat berikut sekiranya ada sebarang pertanyaan berkaitan permohonan :

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
ARAS 3, BLOK E13, PARCEL E
KOMPLEKS PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62604 PUTRAJAYA
( u.p : Unit Pengurusan Pengambilan Pelajar )
Nombor Telefon :
03-88841260

03-88841254

03-88841259

03-88841280

03-88841256

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
Cawangan Sabah
d/a Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya
Peti Surat 10491
88805 Kota Kinabalu, Sabah
Nombor Telefon :
088–236804

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
Cawangan Sarawak
Jalan College
93259 Kuching, Sarawak
Nombor Telefon :
082 – 258045

B. KESESUAIAN IJAZAH DENGAN BIDANG PENGKHUSUSAN YANG DITAWARKAN

Berikut adalah kesesuaian ijazah dengan bidang pengkhususan yang ditawarkan:

1. Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (KPLI-SR) j-QAF Mod Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah (LPBS)

Bil
Kod Bidang Pengkhususan
Bidang Pengkhususan
Kesesuaian Ijazah

1.
Bahasa Arab

Pendidikan Islam

Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran j-QAF)
A210A0000L

A215A0000L

A217A0000L
1
Aqidah dan Dakwah

2
Aqidah dan Falsafah

3
Bachelor Of Economics (Honours) UIAM

4
Bachelor Of Human Sciences (History & Civilization) (Honours) UIAM

5
Bachelor Of Human Sciences (Political Sciences) (Honours) UIAM

6
Bachelor Of Islamic Revealed Knowledge And Heritage (Honours) & Bachelor Of Economics (Honours) UIAM

7
Bachelor Sastera (Bahasa Asing) UPM

8
Bahasa Arab

9
Bahasa Arab dan Peradaban

10
Bahasa Arab dengan Pendidikan

11
Bahasa dan Kesusasteraan Arab

12
Dakwah dan Pembangunan Insan

13
Dakwah dan Pembangunan Sumber Manusia

14
Dakwah dan Pengurusan

15
Fakultas Dakwah & Ilmu Komunikasi (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU)

16
Fiqh Dan Pengajian Islam

17
Fiqh Dan Usul Al-Fiqh

18
Hadis

19
Ijazah Sarjana Hukum Islam (S.H.I) Dalam Bidang Jurusan Ahwal Syakhshiyyah (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL)

20
Ijazah Sarjana Hukum Islam (S.H.I) Dalam Bidang Perbandingan Mazhab Dan Hukum (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI)

21
Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan Dengan Pengajian Islam (Alam Sekitar) (Kepujian) UM

22
Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan Dengan Pengajian Islam (Bioteknologi) (Kepujian) UM

23
Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan Dengan Pengajian Islam (Ekologi Dan Biodiversiti) (Kepujian) UM

24
Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan Dengan Pengajian Islam (Genetik Dan Biologi Molekul) (Kepujian) UM

25
Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan Dengan Pengajian Islam (Teknologi Maklumat) (Kepujian) UM

26
Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial (Antropologi Dan Dakwah) Dengan Kepujian (UNiSZA)

27
Ilmu Wahyu

28
Ilmu Wahyu Dan Warisan Islam

29
Pendidikan Islam

30
Pengajian Al-Quran Dan As-Sunnah

31
Pengajian Al-Quran dan Qiraat

32
Pengajian Arab & Tamadun Islam

33
Pengajian Dakwah & Kepimpinan

34
Pengajian Islam

35
Pengajian Islam (Dakwah)

36
Pengajian Islam (Syariah)

37
Pengajian Islam (Usuluddin)

38
Pengajian Islam dan Bahasa Arab

39
Pengajian Islam dan Pendidikan Bahasa Arab

40
Pengajian Islam dan Pengajian Melayu

41
Pengajian Islam dan Sejarah

42
Pengajian Islam dengan Teknologi Maklumat

43
Pentadbiran Muamalat (USIM)

44
Perbandingan Mazhab Dan Hukum

45
Perundangan Islam/Syariah

46
Qiraat

47
Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I) (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU)

48
Siasah Syar’iyah (Syariah Politik)

49
Syariah Dan Ekonomi

50
Syariah Dan Pengajian Islam

51
Syariah dan Pengurusan

52
Syariah dan Politik

53
Syariah dan Undang-Undang

54
Tafsir

55
Tafsir dan Hadis

56
Tafsir dan Ulum Quran

57
Tafsir Hadis (Usuluddin) (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA, MEDAN)

58
Tahfiz Al-Quran dan Qiraat

59
Takhasus Qiraat

60
Tarbiah

61
Usuluddin

62
Usuluddin & Falsafah

63
Usuludin dan Perbandingan Agama

C. STRUKTUR PROGRAM

KPLI-SR j-QAF MOD LPBS

1.
Tempoh Pengajian

Tempoh pengajian bagi program ini ialah lapan belas bulan iaitu tiga semester. Calon yang berjaya terpilih akan ditempatkan di mana-mana Iinstitut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia di seluruh negara.

2.
Komponen dan Mata Pelajaran

Komponen dan mata pelajaran KPLI j-QAF Mod LPBS Ambilan Januari 2012 adalah seperti berikut:

KOMPONEN
MATAPELAJARAN

Pengajian Asas
1.
Bahasa Melayu Komunikasi

2.
Bahasa Inggeris Komunikasi

3.
Seni Dalam Pendidikan

4.
Pengurusan Sumber

5.
Penyuburan Diri Insan Guru

Pengajian Profesional
6.
Ilmu Pendidikan

Pengajian Kurikulum Persekolahan
7.
Major

8.
Minor 1

9.
Minor 2

Kokurikulum
10.
GERKO

Praktikum
11.
Latihan Amali

D.
KALENDAR AKTIVITI PERMOHONAN KPLI SEKOLAH RENDAH (KPLI-SR) j-QAF MOD LPBS

AMBILAN JANUARI 2012

Bil
Aktiviti
Tarikh

1
Iklan akhbar permohonan KPLI-SR j-QAF Ambilan Januari 2012.
25 September 2011

2
Permohonan secara online dibuka & Nombor PIN boleh didapati di Bank Simpanan Nasional seluruh negara.
26 September 2011

3
Permohonan ditutup.
(Pindaan atau perubahan maklumat permohonan boleh dibuat sehingga tarikh tutup).
09 Oktober 2011

4
Semakan online nama calon yang berjaya menduduki Ujian MTeST.
25 Oktober 2011

5
Ujian MTeST seluruh negara (Sila bawa Tiket Panggilan Ujian).
29 Oktober 2011

6
Semakan online nama calon berjaya temu duga.
(Pemohon yang berjaya dikehendaki mencetak Surat Panggilan Temu Duga, Borang Butiran Diri dan Helaian Pernyataan Hasrat melalui Internet).
04 Disember 2011

7
Temu duga KPLI-SR j-QAF Ambilan Januari 2012.
(Sila bawa bersama Surat Panggilan Temu Duga , Borang Butiran Diri dan Helaian Penyataan Hasrat yang dicetak melalui Internet yang telah dilengkapi).
12 hingga 16 Disember 2011

8
Semakan Tawaran calon berjaya ke Institut Pendidikan Guru (IPG).
(Calon boleh mencetak surat tawaran sementara melalui internet. Surat Tawaran Rasmi boleh didapati selepas melapor diri di IPG).
17 Januari 2012

9
Pendaftaran calon di Institut Pendidikan Guru.
(Calon yang melapor diri boleh mendapatkan Surat Tawaran Berkursus di Institut Pendidikan Guru yang ditetapkan selepas mendaftar).
30 Januari 2012

Perhatian : Aktiviti dan Tarikh yang dinyatakan tertakluk kepada perubahan semasa.

APLIKASI PERMOHONAN ON-LINE KPLI-SR j-QAF AMBILAN JANUARI 2012

http://apps.moe.gov.my/kpli/mohon_kpli_jqaf2012/