LAGUN SEMERAK – www.lagunsemerak.blogspot.com

BAPA KU SEDANG MENJUAL HASIL LAUT DI LAGUN SEMERAK

ORANG KAMPUNGKU SEDANG BERGOTONG ROYONG MEMBERSIHKAN KUBUR KG DALAM RHU SEMERAK